Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše služby

Poskytujeme:

Základní sociální poradenství:

   Základní sociální poradenství zahrnuje poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé životní situace,informuje o možnostech výběru sociálních služeb a jiných formách pomoci, seznamuje se základními právy a povinnostmi osoby a možnostech využívání  běžně dostupných zdrojů vedoucí ke zlepšení situace uživatele služby.

Odborné sociální poradenství:

 •     poskytnutí emocionální, sociální a praktické aktivní podpory obětem násilí lidem žijícím ve vztazích obsahujících psychické a fyzické násilí
 •     terapeutické činnosti: individuální, skupinové a rodinné terapie
 •     poradenství  - např. předrozvodové, rozvodové, porozvodové - pomoc při rozhodování formou
 •     předkládání různých alternativ řešení  problémů (výběr konkrétní varianty  řešení je vždy na uživateli)
 •     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •     pomoci při prosazování práv a zájmů  

Konkrétní typy pomoci:

 •     pomoc v oblastech sociální podpory (dávky), žádosti o dávky
 •     pomoc při zpracování žádostí, podání a odvolání k různým institucím
 •     zprostředkování kontaktu na další služby
 •     pomoc v oblasti fyzického, psychického a sexuálního týrání
 •     návrh na rozvod
 •     návrh na rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu
 •     návrh na zvýšení výživného na nezletilé děti
 •     návrh na vydání předběžného opatření
 •     návrh na ustanovení opatrovníka
 •     podání trestního oznámení
 •     pomoc při prosazování dalších práv a zájmů aj.

Principy poradny:

Diskrétnost - sociální pracovník, poradce považuje všechna sdělení uživatele nebo zájemce o službu za   důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli či zájemci, a to i po ukončení pracovního poměru, či spolupráce s poradnou. Uživatelé nebo zájemci o službu mají právo vystupovat v poradně anonymně, případně si mohou zvolit fiktivní jméno 

Respektování - respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů našich služeb 

Ochrana a bezpečí - sociální pracovník, poradce svým chování a vystupování navozuje pocit důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem uživatelům cílové skupiny bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku

Bezplatnost - poradenství pro uživatele je poskytováno zásadně zdarma, sociální pracovník, poradce nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

 

Služby jsou poskytovány bezplatně, není potřeba žádné doporučení